Atgal

Auditas ir užtikrinimo paslaugos

Auditas ir užtikrinimo paslaugos

„AUDIFINOJE“ daug investavome kurdami disciplinuotą, standartizuotą metodiką, skirtą užtikrinti audito kokybę ir objektyvumą. Visi mūsų specialistai vadovaujasi įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema, auditoriai investuoja į savo tobulėjimą ir naudojasi savo žiniomis, kad galėtu padėti Jums veikti toliau.

Sužinokite paslaugų kainą Jūsų įmonei


Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, kurioje nurodoma, ar finansinės atsakaitos (konsoliduotosios finansinės ataskaitos) visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Finansinių ataskaitų peržvalga

Finansinių ataskaitų peržvalgos tikslas yra, remiantis procedūromis, nesuteikiančiomis visų įrodymų, kurie būtų būtini atliekant auditą, sudaryti galimybę auditoriui pareikšti, ar buvo pastebėta kas nors, kas verstų auditorių manyti, jog finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais nėra parengtos pagal nustatytus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos reikalavimus (neigiamas užtikrinimas).
Auditorius išvadoje pateikia nuomonę, ar peržvalgos metu neatkreipė dėmesio į jokias aplinkybes, dėl kurių galėtų teigti, jog metinės finansinės ataskaitos neteisingai atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

Sutartos procedūros

Įsipareigojęs atlikti sutartas procedūras, auditorius apsiima atlikti tas audito pobūdžio procedūras, dėl kurių susitarė auditorius ir įmonė, bei pateikti ataskaitą apie faktinius pastebėjimus. Ataskaitos gavėjai, remdamiesi auditoriaus ataskaita, turi padaryti savo išvadas. Ataskaita skirta tik toms šalims, kurios susitarė dėl procedūrų atlikimo. Kitos šalys, nežinodamos apie procedūrų priežastis, gali neteisingai suprasti rezultatus.

Reorganizavimo sąlygų vertinimas

Remdamiesi sukaupta patirtimi, atliekame kokybišką reorganizavimo sąlygų vertinimą, nustatome akcijų keitimo santykio skaičiavimo metodų patikimumą, tikrosios įmonės vertės nustatymo pagrįstumą ir atliekame kitas užduotis.

Veiklos auditas

Veiklos auditas yra privačių, valstybinių įmonių, viešųjų įstaigų ar kitų jurdinių asmenų valdymo ekonomiškumo, efektyvumo, veiksmingumo sisteminė analizė bei pasiūlymų, kaip šiuos kriterijus gerinti, rengimas. Veiklos auditas pirmiausia orientuotas į funkcijų įvertinimą, siekiant sustiprinti įmonių ar organizacijų veiklą ir funkcijų atlikimą siekiant numatytų tikslų.

Vidaus auditas

Mūsų sertifikuoti auditoriai bei kiti audito skyriaus darbuotojai suteiks Jums aukščiausios kokybės vidaus audito paslaugas: sistemingai ir visapusiškai įvertins Jūsų įmonės rizikos valdymą bei vidaus kontrolę, padės įgyvendinti Jūsų įmonės ar jai pavaldžių įmonių veiklos tikslus.

ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

Siekiant gauti Europos Komisijos paramą ar paramą iš nacionalinių finansavimo institucijų, reikalingos kompetetingų auditorių paslaugos. Mūsų ekspertai turi ilgametę ES fondų paramos ir subsidijų audito patirtį bei nuolat tobulina žinias ir kelia kvalifikaciją finansavimo programų audito srityje.

Paslaugų teikimo
geografija

Teikiame paslaugas klientams 
daugiau nei 15 valstybių, 3 kontinentuose.

Nuolat plečiame partnerių užsienyje tinklą,
taip užtikrindami kokybiškas paslaugas savo klientams 
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

Parašykite mums ir mes su Jumis susisieksime