Kokybė

Kokybė

Kokybės politikos įgyvendinimui UAB „AUDIFINA“ sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą integruotą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 27001:2013 standartų reikalavimus.

Įmonė, siekdama nuolatinio tobulėjimo ir integruotos kokybės vadybos sistemos gerinimo, šią politiką, kad ji išliktų aktuali, nuolat peržiūri, o jos įgyvendinimui kiekvienais metais formuoja tikslus ir uždavinius.

Savo užsibrėžtų tikslų siekiame:
  • Analizuodami klientų poreikius, suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes.
  • Dirbdami pagal įmonės kokybės politiką, keliamus tikslus ir reikalavimus paslaugoms.
  • Supažindindami darbuotojus su įmonės kokybės tikslais bei įsipareigojimais.
  • Organizuodami darbuotojų praktinį mokymą ir skatindami kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuodami kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę teikti kokybiškas paslaugas bei ugdydami jų sąmoningumą ir tobulėjimą.
  • Supažindinami darbuotojus su teisiniais ir normatyviniais reikalavimais bei įmonės prisiimtais įsipareigojimais ir įpareigodami jų laikytis darbe.
  • Tobulindami finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių vadybą.
  • Identifikuodami bei valdydami rizikas ir galimybes.
  • Įsipareigodami atitikti reikalavimus ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą.
  • Įgyvendindami informacijos saugumo politiką, užtikrinančią informacijos konfidencialumo, prieinamumo ir vientisumo apsaugą.
  • Atlikdami nuolatinį rizikos vertinimo procesą, įpareigojantį taikyti pasaulyje pripažintus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus atitinkančius informacijos saugumo sprendimus.

Paslaugų teikimo
geografija

Teikiame paslaugas klientams 
daugiau nei 15 valstybių, 3 kontinentuose.

Nuolat plečiame partnerių užsienyje tinklą,
taip užtikrindami kokybiškas paslaugas savo klientams 
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

Parašykite mums ir mes su Jumis susisieksime