29 rugsėjo, 2020

Listinguojamoms bendrovėms – svarbūs pokyčiai

Publikuota: 2020-09-29
Šaltinis: Verslo žinios https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2020/09/29/svarbus-pokyciai-listinguojamoms-bendrovems-nuo-2020-m-metines-finansines-ataskaitas-tures-rengti-nauju-formatu

Lietuvos bendroves, kurių vertybiniais popieriais yra prekiaujama biržose, pasiekė svarbūs pokyčiai, susiję su finansinių ataskaitų rengimu.

Europos Komisijos reglamentu (2019/815) nustatytas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas, lemiantis reikalavimą, kad visi ES reguliuojamų rinkų emitentai už 2020 (ir vėlesnius) metus rengtų konsoliduotas metines finansines ataskaitas XHTML formatu, atitinkančiu „Inline XBRL“ (iXBRL) specifikacijas.

Tai reiškia, kad nuo 2020 m. tos Lietuvos bendrovės, kurių vertybiniais popieriais yra prekiaujama finansų rinkose ir kurios privalo rengti konsoliduotas finansines ataskaitas, privalės jas ženklinti pagal specialų iXBRL standartą, kuris leidžia unifikuoti ir automatizuoti didelių kiekių informacijos tvarkymą. Pagrindinis šios naujovės tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas susipažinti su listinguojamų įmonių finansinėmis ataskaitomis bei suteikti galimybes lengviau jas analizuoti. Netrukus laukiantis ataskaitų teikimas nauju formatu reiškia, kad rinkose listinguojamos Lietuvos bendrovės privalės skirti papildomus resursus rengdamos konsoliduotas finansines ataskaitas ir turi jau dabar pradėti ruoštis šioms naujovėms.

Įmonės, kurias šie pakeitimai liečia, gali pasinaudoti keliomis opcijomis siekdamos prisitaikyti prie artėjančių naujovių. Finansinių ataskaitų rengimas XBRL formatu reikalauja tam tikrų specifinių kompetencijų, tad įmonės iš esmės turi tris pasirinkimus: kurti nuosavą IT įrankį; pirkti IT įrankį; pirkti finansinių ataskaitų konvertavimo paslaugą. Šiuo metu optimaliausias variantas yra IT įrankio pirkimas – tai yra santykinai pigiausia opcija ilguoju laikotarpiu, kuri iš įmonės nereikalaus nuolatinių išlaidų IT įrankio funkcionalumo palaikymui ir naujinimui. Be to, toks pasirinkimas leidžia listinguojamai bendrovei sukaupti reikalingas ataskaitų konvertavimo kompetencijas įmonės viduje.

Nauji finansinių ataskaitų konvertavimo reikalavimai yra naujovė ne tik finansų rinkose listinguojamoms bendrovėms, bet ir priežiūros institucijoms, o tai yra svarbus niuansas renkantis finansinių ataskaitų konvertavimo būdą. Kadangi reikalavimas naujas ne tik įmonėms, bet ir priežiūros institucijoms, ateityje iš priežiūros institucijų galima tikėtis papildomų išaiškinimų bei reikalavimų dėl ataskaitų konvertavimo pakeitimų, ir tokie pokyčiai gali būti pakankamai dažni. Atitinkamai, finansinių ataskaitų konvertavimo įrankį taip pat reikės nuolat tobulinti ir pritaikyti prie atnaujinamų priežiūros institucijų reikalavimų Lietuvos ir ES mastu. Todėl Lietuvos bendrovės, kurios svarsto variantą kurti vidinį IT įrankį finansinių ataskaitų konvertavimui, turi būti pasiruošusios nuolat šį įrankį atnaujinti ir jį laiku tobulinti – o tai yra ganėtinai brangu.

Įmonės, kurios neketina kurti vidinio IT įrankio ataskaitų konvertavimui, bet ketina pirkti tokią paslaugą iš išorės tiekėjų, turi įsivertinti tiekėją, jo galimybes užtikrinti IT įrankio palaikymą ateityje bei kalbos barjero svarbą. Pastebime, kad rinkoje atsiranda vis daugiau pavienių asmenų, kurie bendrovėms siūlo ataskaitų konvertavimo paslaugas, tačiau visgi patariame rinktis patikimas, XBRL sertifikuotą programinę įrangą teikiančias įmones, o ne pavienius asmenis, kurie gali neužtikrinti IT įrankio tobulinimo ir pritaikymo prie naujų priežiūros institucijų reikalavimų. Įmonė, rinkdamasi mažiau patikimus tiekėjus, atitinkamai prisiima ir riziką, kad pateikiamos finansinės ataskaitos gali iki galo neatitikti naujausių priežiūros institucijų reikalavimų, o laiku netobulinant, nenaujinant įrankio, šis gali tapti nebeaktualus.

Kadangi atsakomybė už tinkamai parengtas ataskaitas XBRL formatu tenka pačiai listinguojamai bendrovei, nerekomenduojame ataskaitų žymėjimo proceso visiškai perduoti išorės tiekėjui. Įmonės turi suprasti, kad finansinių ataskaitų rengimo procese svarbiausios yra visgi finansų, o ne IT kompetencijos, ir čia svarbų vaidmenį vaidina įmonės vidaus specialistų turimos IFRS (tarptautinių finansinių ataskaitų standartų) žinios. Vis dėl to rekomenduotume listinguojamoms bendrovėms bendradarbiauti su išorės konsultantais ataskaitų konvertavimo klausimais tam, kad konvertavimo procesas į XHTML formatą vyktų sklandžiai ir teisingai. Toks bendradarbiavimas su ataskaitų konvertavimo paslaugas teikiančia bendrove leistų listinguojamoms įmonėms sukaupti ataskaitų konvertavimui reikalingas žinias ir kompetencijas įmonių viduje.

Apibendrinant, rinkose listinguojamos Lietuvos bendrovės turi ruoštis naujiems finansinių ataskaitų formatavimo reikalavimams jau dabar ir į šias naujoves pažiūrėti atsakingai. Nauji reikalavimai finansinių ataskaitų formatui pareikalaus prisitaikymo pastangų – prireiks šiek tiek laiko, kol įmonės iki galo perpras reikalavimus ir išmoks tinkamai pateikti finansines ataskaitas nauju formatu. Todėl siūlome bendrovėms tai įsivertintini ir pradėti ruoštis jau dabar.