Finansinių ataskaitų peržiūra

Finansinių ataskaitų peržiūros tikslas – sudaryti galimybę auditoriui pareikšti, ar buvo pastebėta kas nors, kas verstų jį manyti, jog finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais nėra parengtos pagal nustatytus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos reikalavimus. Finansinės ataskaitos peržiūrimos, remiantis procedūromis, nesuteikiančiomis visų įrodymų, kurie būtų privalomai būtini atliekant auditą.
Finansinių ataskaitų peržiūra atliekama vadinamojo neigiamo užtikrinimo pagrindu. Auditorius išvadoje pateikia nuomonę, ar peržiūros metu nebuvo pastebėtos kokios nors aplinkybės, dėl kurių būtų pagrindo teigti, jog metinės finansinės ataskaitos neteisingai atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

paslaugos
  • Finansinių ataskaitų auditas

  • Sutartos procedūros

  • Reorganizavimo sąlygų vertinimas

  • Veiklos kaip komplekso pardavimo sutarčių vertinimas

  • Vidaus auditas

  • ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

  • Kitos užtikrinimo paslaugos

susisiekite su mumis

Jolanta Ruzgienė
Jolanta Ruzgienė
Vadovaujanti partnerė
Gediminas Vaskela
Gediminas Vaskela
Partneris