Kontroliuojamų sandorių kainodara

Kontroliuojamų sandorių kainodaros (angl. Transfer pricing) tikslas – nustatyti, ar įmonės vykdomi kontroliuojami sandoriai atitinka ištiestosios rankos principą.

Kontroliuojamų sandorių kainodaros dokumentus rengiame vadovaudamiesi Lietuvos norminiais teisės aktais bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtomis rekomendacijomis. „Audifina“ kontroliuojamų sandorių kainodaros paslaugų krepšelyje:

• Kontroliuojamų sandorių kainodaros dokumentų (pagrindinės bylos, šalies bylos, palyginamųjų studijų (angl. Benchmarking studies) rengimas.
• Įmonės sandorių bei jų kainodaros peržiūra ir vertinimas (sandorių bei kainodaros dokumentų peržiūra ir analizė, rizikų vertinimas, išvados ir rekomendacijos).
• Konsultavimas dėl įmonės būsimų sandorių (kainodaros politikos rengimas, kainodaros metodo parinkimas, išankstinių susitarimų su mokesčių administratoriumi prašymų rengimas (angl. Advance pricing agreement) ir kliento atstovavimas gaunant susitarimus).
• Kitos konsultacijos kontroliuojamų sandorių klausimais (konsultacijos dėl mokesčių bazės erozijos, pelno perkėlimo (BEPS), netipinių kontroliuojamų sandorių; konsultacijos ir atstovavimas, mokesčių administratoriui tikrinant kontroliuojamų sandorių kainodarą).

paslaugos
  • Įmonių reorganizavimas ir pertvarkymas

  • Verslo vertinimas

  • Įmonių steigimas ir likvidavimas

  • Įmonių vertinimas prieš įsigijimą (Due diligence)

  • Finansų direktoriaus (CFO) paslauga

  • Tvarumo informacijos parengimo ir atskleidimo konsultacijos

  • Verslo planai, biudžetavimas

  • Obligacijų savininkų interesų gynimas, atstovavimas

susisiekite su mumis

Rimgaudas Pazniokas
Rimgaudas Pazniokas
Partneris
Olga Boguševičienė
Olga Boguševičienė
Konsultacijų skyriaus vadovė