Mokestinės lengvatos

Tai – „Audifina“ sukaupta patirtimi paremta paslauga, supažindinant įmones su galiojančiais įstatymais nustatytomis mokestinėmis lengvatomis, padedant įmonei identifikuoti mokesčių optimizavimo galimybes.
Konsultuojame įmones dėl pelno mokesčio investiciniams projektams bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) lengvatų taikymo. Atliekame įmonės veiklos analizę, įvertiname lengvatai tinkamas sąnaudas, parengiame reikalingus dokumentus, gauname reikiamus patvirtinimus dėl tokio projekto tinkamumo iš valstybinių institucijų (VMI ir jai priimtinų agentūrų) bei padedame atlikti korekcijas mokestinėse deklaracijose.

paslaugos
  • Mokestiniai patikrinimai

  • Mokesčių mokėtojo registravimas

  • Mokesčių agento paslaugos

  • Konsultavimas mokesčių klausimais

  • Mokesčių skaičiavimas ir deklaravimas

Susisiekite su mumis

Rimgaudas Pazniokas
Rimgaudas Pazniokas
Partneris
Olga Boguševičienė
Olga Boguševičienė
Konsultacijų skyriaus vadovė