IFRS 16 atitinkantis „GlobalLeaseCenter“

Vis dar naudojate „Excel“ skaičiuodami nuomos sutarčių vertę? Turime saugesnę ir ekonomiškesnę alternatyvą!

Mūsų IFRS 16 programinė įranga padeda jums ne tik apskaičiuoti ir užregistruoti nuomos sutartis ir parengti pastabas, bet ir decentralizuotai registruoti ir administruoti sutartis.
Naujų IFRS 16 nuostatų sudėtingumas dažnai kelia problemų nuomą intensyviai naudojančioms įmonėms. Tai gali baigtis pasirinkus AMANA – a LucaNet company! Mūsų IFRS 16 nuomos programinė įranga integruoja visus standarto reikalavimus, todėl garantuoja greitą įgyvendinimą! Naudodamiesi „GlobalLeaseCenter“, galėsite startuoti vos per kelias dienas!

Pasiruošimas naudojimui vos per keturias dienas - IFRS 16 reikalavimus atitinkanti apskaita su vienu apskaitos įrankiu:

PROGRAMINĖ ĮRANGA „VIETOJE“
GLCFLEXXX (HOSTINGAS)
GREITAS IR EFEKTYVUS ĮGYVENDINIMAS
ASMENINĖS KONSULTCIJOS
PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU ESAMU NUOMOS PROCESU
Nuomos programinė įranga dėl naujų IFRS 16 nuostatų

IFRS 16 iš esmės pakeitė nuomos sutarčių su nuomininkais tvarkymą.

Pagal naująjį standartą reikalaujama, kad nuomininkai balanse atvaizduotų visas nuomos sutartis, atspindinčias jų teisę naudotis turtu ir susijusius mokėjimo įsipareigojimus. Vėlesniais laikotarpiais nusidėvėjimas ir mokėtinos palūkanos registruojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje. Trumpalaikei nuomai (12 mėnesių ar trumpesniam laikotarpiui) ir mažos vertės nuomai taikoma išimtis. IFRS 16 taip pat apima įvairias taisykles, susijusias su perkainojimu ir pakeitimais. Sutarčių pakeitimai ir perkainojimai įtraukiami į naudojimo teise valdomo turto vertę ir susijusį įsipareigojimą, o tam tikromis aplinkybėmis – į pelno (nuostolių) ataskaitą. Naudodamiesi mūsų IFRS 16 programine įranga be vargo įgyvendinsite visus reikalavimus.

Sutarčių valdymas ir apskaita pagal IFRS 16 yra įtraukta į naujus procesus

IFRS 16 iš esmės pakeitė nuomos sutarčių su nuomininkais tvarkymą.

Pagal naująjį standartą reikalaujama, kad nuomininkai balanse atvaizduotų visas nuomos sutartis, atspindinčias jų teisę naudotis turtu ir susijusius mokėjimo įsipareigojimus. Vėlesniais laikotarpiais nusidėvėjimas ir mokėtinos palūkanos registruojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje. Trumpalaikei nuomai (12 mėnesių ar trumpesniam laikotarpiui) ir mažos vertės nuomai taikoma išimtis. IFRS 16 taip pat apima įvairias taisykles, susijusias su perkainojimu ir pakeitimais. Sutarčių pakeitimai ir perkainojimai įtraukiami į naudojimo teise valdomo turto vertę ir susijusį įsipareigojimą, o tam tikromis aplinkybėmis – į pelno (nuostolių) ataskaitą. Naudodamiesi mūsų IFRS 16 programine įranga be vargo įgyvendinsite visus reikalavimus.

Visapusis IFRS 16 procesas

DIEGIMAS
SUTARČIŲ REGISTRAVIMAS
SKAIČIAVIMAS
PASKELBIMAS
ATASKAITŲ RENGIMAS
  • Centralizuotai įdiegtas žiniatinklio įrankis
  • Standartinė programinė įranga
  • Minimalūs pagrindiniai duomenys
  • Pagrindinių duomenų, pvz., palūkanų normų įkėlimas
  • Efektyvi AMANA – a LucaNet company mokymo koncepcija (vietoje arba nuotoliniu būdu)

Susisiekite su mumis

Rimgaudas Pazniokas
Rimgaudas Pazniokas
Partneris
Olga Boguševičienė
Olga Boguševičienė
Konsultacijų skyriaus vadovė