Savo užsibrėžtų tikslų siekiame:

  • Analizuodami klientų poreikius, suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes.
  • Dirbdami pagal įmonės kokybės politiką, keliamus tikslus ir reikalavimus paslaugoms.
  • Supažindindami darbuotojus su įmonės kokybės tikslais bei įsipareigojimais.
  • Organizuodami darbuotojų praktinį mokymą ir skatindami kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuodami kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę teikti kokybiškas paslaugas bei ugdydami jų sąmoningumą ir tobulėjimą.
  • Supažindinami darbuotojus su teisiniais ir normatyviniais reikalavimais bei įmonės prisiimtais įsipareigojimais ir įpareigodami jų laikytis darbe.
  • Tobulindami finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių vadybą.
  • Identifikuodami bei valdydami rizikas ir galimybes.
  • Įsipareigodami atitikti reikalavimus ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą.
  • Įgyvendindami informacijos saugumo politiką, užtikrinančią informacijos konfidencialumo, prieinamumo ir vientisumo apsaugą.
  • Atlikdami nuolatinį rizikos vertinimo procesą, įpareigojantį taikyti pasaulyje pripažintus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus atitinkančius informacijos saugumo sprendimus.