Ataskaitų rengimo sistema „SmartNotes“

Pirmaujanti ataskaitų rengimo sistema „SmartNotes“ padidina metinių, ketvirtinių ir iXBRL ataskaitų kūrimo efektyvumą bei padeda lengvai įgyvendinti esamus ESEF reikalavimus.

Pilnai įgyvendintas procesas viename programinės įrangos sprendime: galimybė dirbti su „SmartNotes“ nuo pirmojo duomenų importo ir vėlesnių pataisymų iki metinės ataskaitos paskelbimo spausdinti paruoštame makete nepatiriant jokių trukdžių. Paprasta naudoti su plačiai naudojamais „Microsoft Office“ produktais, aiški meniu navigacija ir automatizuotas darbas užtikrina greitą ir veiksmingą visų rūšių verslo ataskaitų kūrimą. Dėl publikavimui paruošto maketo sumažėja ne tik išlaidos, bet ir palengvėja bendravimas su auditoriais.

Išsamiai apie „SmartNotes“

PILNAI ĮGYVENDINTAS PROCESAS
ADAPTYVIOS SĄSAJOS
SKAIČIŲ VALDYMAS
BENDRADARBIAVIMO KONCEPCIJA
PANAŠIOS ATASKAITOS
ESEF ATASKAITOS
PILNAS AUDITO PROCESAS
PARUOŠTAS SPAUSDINIMUI MAKETAS

Visus reikalavimus atitinkantis sprendimas – nuo pirminio duomenų importavimo, vėlesnių korekcijų iki spausdinimui paruoštos ataskaitos.

2022 m. metinės ataskaitos – naudodami „SmartNotes“, atitiksite ESEF ir iXBRL reikalavimus

Nuo 2022 m. ne tik pagrindinės finansinės ataskaitos, bet ir visas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas turės būti pažymėtas ESEF teksto blokų žymomis, o tai yra naujas iššūkis ataskaitų rengėjams ir audito įmonėms. Ataskaitų rengimo sistemoje „SmartNotes“ teksto blokų žymėjimas įgyvendintas meniu, todėl tai labai patogu vartotojui. Iš esmės, „SmartNotes“ pagrįsta „Microsoft Office“ produktais. Turinio valdiklius galima patogiai įterpti, redaguoti ar ištrinti per „SmartNotes“ kontekstinį meniu.

Tai užtikrina greitą ir patikimą ESEF ataskaitos parengimą!

Tvarumo ataskaitų ir ESG ataskaitų teikimo programinė įranga

ESG (aplinkosauginių, socialinių ir verslo valdymo veiksnių) atskleidimas pastaruoju metu tampa vis svarbesnis ir daugelis įmonių neįsivaizduoja veiklos be jų. Dėl šios priežasties reikšmingi tvarumo ataskaitų teikimo pokyčiai yra neišvengiami. Daugelis įmonių 2025 m. pirmą kartą privalės teikti ataskaitas apie aplinkosaugos, socialinius ir valdymo (ESG) aspektus. Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvoje (CSRD) reikalaujama, kad maždaug 50 000 ES įmonių pateiktų išsamias tvarumo ataskaitas kaip skaitmeninės valdymo ataskaitos dalį, o daugelis kitų tarptautinių iniciatyvų visame pasaulyje siekia, kad tai būtų privaloma ir įmonėms už ES ribų.
Mūsų partnerių AMANA – a LucaNet company tinklaraščio įraše rasite naujausią informaciją apie dabartinį Europos tvarumo ataskaitų teikimo standarto (ESRS) projektą.

Žemiau įvardinti iššūkiai, kylantys dėl dabartinio ataskaitų teikimo ir skelbimo proceso, kurie gali būti lengvai įveikti mūsų atstovaujamų sprendimų dėka:

  • Reikiamų duomenų rinkimo šaltinių identifikavimas, apskaičiavimas, surinkimas ir konsolidavimas naudojant AMANA – a LucaNet company partnerių sprendimus.
  • Informacijos atskleidimo valdymo programinės įrangos naudojimas dirbant su tvarumo ataskaitomis.
  • Automatizuotas duomenų srauto įkėlimas iš skirtingų šaltinių į ataskaitas, siekiant pašalinti rankinius ir klaidų atsiradimą lemiančius procesus bei supaprastinti galutinių ataskaitų teikimo procesą.
  • Patrauklaus dizaino ir spausdinti paruoštų ataskaitų formatavimo ir kūrimo parinktys programoje „Word” arba „InDesign”, taip pat interneto puslapiuose atvaizduojamos ataskaitos.
  • Skaitmeninis tvarumo ir finansinių ataskaitų žymėjimas naudojant ESRS arba ESEF iXBRL taksonomiją.
  • Galutinių ataskaitų auditas ir paskelbimas.

ESG ataskaitos – naujausi pokyčiai ir AMANA - a LucaNet company indėlis į EFRAG darbo grupę

Į įmonių ataskaitų darbotvarkę įtrauktos TCFD (su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės (angl. Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekomendacijos.

Tarptautinės tvarumo standartų valdybos paskyrimą prie IFRS organizacijos lėmė kapitalo rinkos dalyvių išreikštas ESG standartizacijos poreikis. Šveicarija pasiūlė Ženevą kaip naujosios valdybos įsikūrimo vietą ir paskelbė apie privalomą TCFD įgyvendinimą 2023 finansiniais metais. Vokietija, 2023 m.

Tinkamų prioritetų nustatymas plačioje ESG srityje yra didelis iššūkis. Mūsų „SmartNotes“ klientai jau daugelį metų vis dažniau naudoja „SmartNotes“ ESG ataskaitų sudarymui.

AMANA – a Lucanet company tvirtai remia „Accountancy Europe“ pasiūlymą dėl EFRAG ir IFRS organizacijos bendradarbiavimo.

AMANA – A Lucanet company aktyviai prisideda prie naujausių ir konkrečių pokyčių šioje srityje. Richard Bössen, AMANA – A Lucanet company XBRL plėtros grupės vadovas, yra EFRAG darbo grupės narys. EFRAG neseniai paskelbė „Darbo dokumentą dėl klimato standarto prototipo“. XBRL standarto kūrimas yra įtrauktas į darbo grupės veiklos sritį. Būsimų standartų įdiegimas įvairiose Europos šalyse turėtų įvykti artimiausiu metu.

Mūsų ataskaitų valdymo programinės įrangos naudojimo pranašumai

IŠLAIDŲ TAUPYMAS
KOKYBĖS GERINIMAS
LAIKO TAUPYMAS
PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS
„MICROSOFT OFFICE“ PRODUKTAI
SERTIFIKUOTA „XBRL“ PROGRAMINĖ ĮRANGA

Dėl spausdinimui iš karto paruoštų ataskaitų ypač sumažėja su išorės paslaugų tiekėjais susijusios išlaidos.

„SMARTNOTES“ INFORMACIJA

Susipažinkite su pagrindinėmis informacijos atskleidimo valdymo sistemos „SmartNotes“ funkcijomis. ESEF ir ESG metinių ataskaitų rengimo visapusis procesas.

PUBLIKACIJŲ SERIJA

Pirmajame ATASKAITŲ TEIKIMO PROCESO serijos numeryje norėtume jus supažindinti su iššūkiais, kylančiais dirbant su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis.

TEKSTO BLOKŲ ŽYMĖJIMAS

Naujausias iššūkis - teksto blokų žymėjimas aiškinamajame rašte - kuris turės daug įtakos ataskaitų rengimo procesui. Mūsų informaciniame dokumente apie teksto blokų žymėjimą rasite visą reikiamą informaciją apie sklandų ESEF ataskaitų rengimo procesą.

Susisiekite su mumis

Rimgaudas Pazniokas
Rimgaudas Pazniokas
Partneris
Olga Boguševičienė
Olga Boguševičienė
Konsultacijų skyriaus vadovė