Sutartos procedūros

Įsipareigojęs atlikti sutartas procedūras, auditorius apsiima atlikti tas audito pobūdžio procedūras, dėl kurių susitarė auditorius ir įmonė, bei pateikti ataskaitą apie faktinius pastebėjimus. Ataskaitos gavėjai, remdamiesi auditoriaus ataskaita, turi padaryti savo išvadas. Ataskaita skirta tik toms šalims, kurios susitarė dėl procedūrų atlikimo.
Šią paslaugą dažniausiai renkasi įmonės, kurioms auditas nėra privalomas, arba turinčios konkrečias užduotis, nereikalaujančias išsamaus finansinių ataskaitų audito.

paslaugos
  • Finansinių ataskaitų auditas

  • Finansinių ataskaitų peržiūra

  • Reorganizavimo sąlygų vertinimas

  • Veiklos kaip komplekso pardavimo sutarčių vertinimas

  • Vidaus auditas

  • ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

  • Kitos užtikrinimo paslaugos

susisiekite su mumis

Jolanta Ruzgienė
Jolanta Ruzgienė
Vadovaujanti partnerė
Gediminas Vaskela
Gediminas Vaskela
Partneris