Veiklos kaip komplekso pardavimo sutarčių vertinimas

Veiklos kaip komplekso pardavimo sutarčių vertinimas yra ribotos apimties patikrinimas. Jo metu pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį perleidžiamo turto ir įsipareigojimų sąrašai palyginami su didžiosios knygos ir ilgalaikio turto registro įrašais. Palyginama turto ir įsipareigojimų, perleidžiamų pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pardavimo kaina ir jų apskaitinės vertės, atspindėtos didžiojoje knygoje ir ilgalaikio turto registre. Atlikus patikrinimą pateikiamas atitinkamas ekspertinis vertinimas.

paslaugos
  • Finansinių ataskaitų auditas

  • Finansinių ataskaitų peržiūra

  • Sutartos procedūros

  • Reorganizavimo sąlygų vertinimas

  • Vidaus auditas

  • ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

  • Kitos užtikrinimo paslaugos

susisiekite su mumis

Gediminas Vaskela
Gediminas Vaskela
Partneris
Jolanta Ruzgienė
Jolanta Ruzgienė
Vadovaujanti partnerė