Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, nurodant, ar finansinės ataskaitos (konsoliduotosios finansinės ataskaitos) visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.
„Audifina“ audito klientų sąraše – įvairių ūkio sektorių Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonės bei įmonių grupės. Finansinių ataskaitų auditas atliekamas vadovaujantis tarptautiniais audito standartais.

paslaugos
  • Finansinių ataskaitų peržiūra

  • Sutartos procedūros

  • Reorganizavimo sąlygų vertinimas

  • Veiklos kaip komplekso pardavimo sutarčių vertinimas

  • Vidaus auditas

  • ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

  • Kitos užtikrinimo paslaugos

susisiekite su mumis

Jolanta Ruzgienė
Jolanta Ruzgienė
Vadovaujanti partnerė
Gediminas Vaskela
Gediminas Vaskela
Partneris