Tvarumo informacijos parengimo ir atskleidimo konsultacijos

Tvarumo samprata tampa aktuali kiekvienai įmonei, o reguliavimas ir reikalavimai tik didėja. Audifina tvarumo ekspertai pakonsultuos ir įvertins dideles įmones ar jų grupes dėl joms taikomų nacionalinių ir ES teisės aktų reikalavimų, padės identifikuoti ekonomines veiklas pagal Taksonomijos reglamento reikalavimus, apskaičiuoti rodiklius ir juos pateikti metinėje ataskaitoje.
Norite pradėti veikti tvariai ir dar nėra taikomi tvarumo informacijos atskleidimo reikalavimai? Padėsime įsivertinti esamą padėtį, patarsime dėl tvarios veiklos strategijos ir politikos bei procedūrų sukūrimo bei pagrindinių veiklos rodiklių nustatymo, apskaičiavimo, kontrolės ir atskleidimo. EK patvirtinus Europos tvarumo atskaitomybės standartus (ESRS), Europos Sąjungoje veikiančios įmonės informaciją turės atskleisti pagal šių standartų nuostatas, atsižvelgiant į dvigubą reikšmingumą. Jei kyla klausimų dėl įmonės poveikio ir finansinio reikšmingumo įvertinimo, mūsų ekspertai pasiruošę padėti.
Tvarumo informacija turės būti atskleista Europos vienu elektroniniu ataskaitų teikimo formatu (XHTML). Patronuojančios įmonės privalės rengti konsoliduotąsias metines ataskaitas, kur įterpiamas XHTML formato ženklinimas turės atitikti nustatytas Inline XBRL specifikacijas. Audifina konsultantai mielai pristatys ataskaitoms skirtus XBRL programinės įrangos sprendimus, nesvarbu ar tai būtų ESEF, iXBRL ar XHTML.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TVARUMO ATASKAITOMS RUOŠTI

Susisiekite su mumis

Daiva Dėdinienė
Daiva Dėdinienė
Tvarumo ekspertė - projektų vadovė
Rimgaudas Pazniokas
Rimgaudas Pazniokas
Partneris