Daiva Dėdinienė

Qoute "Nelaukite geriems darbams ypatingų aplinkybių, darykite juos kasdien." Jean-Paul Richter

Daiva Dėdinienė

Tvarumo ekspertė - projektų vadovė
daiva.dediniene@audifina.lt

Daiva Dėdinienė yra tvarumo ekspertė, Audifina  tvarumo projektų vadovė, turinti daugiau nei 15 metų patirties listinguojamų bendrovių finansinės ir nefinansinės informacijos atskleidimo srityje.

Daiva užtikrino finansinių ataskaitų atitiktį TFAS, licencijavo naujai steigiamus kolektyvinio investavimo subjektus, įdiegė Europos vieno elektroninio formato (ESEF) reikalavimus Lietuvoje. Kartu ji atstovavo Lietuvą ESMA (European Securities and Markets Authority) tarptautinėse darbo grupėse dėl finansinės ir tvarumo informacijos atskleidimo. Daiva, kaip daug patirties ESEF ataskaitų teikimo ir tvarumo priežiūros srityje turinti ekspertė, buvo išrinkta į EFRAG DRCF (Digital Reporting Consultative Forum) nares, kurio pagrindinė funkcija – ESG taksonomijos kūrimas, vystymas, palaikymas, bei konsultacijos.

LAVA valdybos nepriklausoma narė nuo 2023 m. spalio mėn.